Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:Al. Ujazdowskie 22/19, Warszawa

telefon:603 28 86 99, 22 628 86 99

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i


Oddziały regionalneBiałystok
Dr n. med. Iwona Jakubowska
Woj. Szpital Zesp. Oddział Chorób Wewn. Diabetologii i Endokrynologii SP ZOZ
Ul. Marii Skłodowskiej -Curie 26
15-950 Białystok
Tel. (85) 748 84 12

Bielsko Biała
Dr Agnieszka Gorgoń-Komor
Oddział beskidzki PTL
ul. Krasińskiego 28
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 77 72

Bydgoszcz
Dr n. med. Przemysław Janik
Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie
Oddział Regionalny PTL
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 349 33 19
e-mail pjanik@ozzl.org.pl

Ciechanów
Dr Dariusz Chodkowski,
Ciechanowskie Towarzystwo Lekarskie ,Zarząd Regionalny
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ
ul. Pow. Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów;
tel. (23) 672 32 71

Częstochowa
Dr Beata Zawadowicz
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
ul. Sobieskiego 7a, 42-200 Częstochowa;
tel./fax (34) 324-18-00, 324-76-49
e-mail: beata.zawadowicz@gmail.com

Gdańsk
Prof. dr hab. med. Janusz Siebert
Akademia Medyczna
Katedra Medycyny Rodzinnej
ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk
tel. (58) 349 15 75, fax (58) 349 15 76

Kielce
Dr n. med. Monika Kozłowska-Geller
ul. Dolomitowa 1
26-026 Bilcza
e-mail: monika.kozlowska.chir@onet.pl

Katowice
Dr n. med. Jerzy Dosiak
www.ptlkatowice.radsoftware.pl
adres korespondencyjny:
ul. Gromadzka 57 G
40-771 Katowice
e-mail: jdosiak@mp.pl
tel. 698 026 507

Kolo
Dr Piotr Jankowski
Oddział Regionalny PTL w Kole
ul. Tuwima 18
62-600 Koło
tel.kom. +48 601 255 344

Konin
Dr med. Jarosław Lubiatowski,
Zarząd Oddziału PTL,
NZOZ "CENTRUM ORTOPEDII"
ul. Szpitalna 43; 62-500 Konin
tel. (63) 244 - 44 -30
e-mail: ptlkonin@ptl.org.pl

Koszalin
Dr Andrzej Kondaszewski,
Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. M. Kopernika
ul. Chałubińskiego 7, 75-531 Koszalin;
tel. (94) 348-84-00; (94) 348-81-51 bezp.
e-mail: ptlkoszalin@ptl.org.pl

Kraków
Prof. dr hab. med. Igor Gościński,
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
Zarząd Oddziału PTL
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków;
tel. 12 422 75 47
e-mail:tlk@cm-uj.krakow.pl
www.tlk.cm-uj.krakow.pl

Legnica
Dr med. Małgorzata Stec,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,Oddział Neurologiczny
ul.Iwaszkiewica 5, 59-220 Legnica;
tel.(76) 721-14-83
e-mail: ptllegnica@ptl.org.pl
e-mail: ptllegnica@wp.pl

Łódź
Dr med. Andrzej Frontczak
Ul. Kogucia 21 m 1
91-504 Łódź
Tel. (42) 617 08 65
Tel. kom. + 48 504 221 212

Lubin
Dr n. med. Artur Kwaśniewski
Centrum Diagnostyczno -Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.
Ul. Leśna 8
59-300 Lubin
Tel. (76) 728 24 00

Nowy Sącz
Dr med. Ewa Garbacz
NZOZ "OPTI-MED"
Ul. 29 Listopada 14 d
33-300 Nowy Sącz
Tel. (18) 443 97 11

Olsztyn
Dr Ewa Zakrzewska
Polskie Towarzystwo Regionalne, Dom Lekarza
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn;
tel. (0-89) 533-55-99; (089) 523-60-61
e-mail: ptlolsztyn@ptl.org.pl

Ostrołęka
Dr Maria Kapuśniak
PTL Oddział Regionalny w Ostrołęce
SZPZOZ Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego
Al. Jana Pawła II 120 A
07-410 Ostrołęka
Tel. (29) 765 12 42 , 765 29 33

Piotrków Trybunalski
Dr med. Grażyna Motylska
Oddział Wewnętrzny Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
ul. Rakowska 15 , 97-300 Piotrków Trybunalski;
tel. (0-44) 648-04-36, 648-03-00;
tel. (0-44) 648-04-14 Oddz.; (0-44) 648-03-00
e-mail: ptlpiotrkowtrybunalski@ptl.org.pl

Płock
Dr med. Jacek Zieleniewski
Zarząd Oddziału PTL
Oddział Nefrologii,
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock;
tel. (0-24) 364-61-64, 364-61-67
kom. 0-601 24 70 31
e-mail: ptl@ptlplock.pl

Poznań
PTL Oddział Wielkopolski
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias
Katedra i Klinika Urologii I Onkologii Urologicznej
Ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań
Tel. (61) 873 94 28

Rzeszów
Dr Alfred Micał
ul. Dekerta 2
35-030 Rzeszów
tel. 717 77 17 lub 23

Sieradz
Dr Joanna Pijanka-Kłys
Woj. Szpital Zespolony, Oddz. Chorób Wewn.
ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz;
tel. (0-43) 82-75-771 w. 405, 425
e-mail: ptlsieradz@ptl.org.pl

Skierniewice
Dr Anna Tokarzewska
Zarząd Oddziału PTL
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice
Tel. (46) 834 08 57

Słupsk
Dr med. Wojciech Homenda
Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Regionalny,
Szpital Wojewódzki
ul. Kopernika 28, 76-200 Słupsk
tel. ( 0-59) 842-84-81
e-mail: ptlslupsk@ptl.org.pl

Szczecin
dr med. Mieczysław Chruściel
Zarząd Oddziału PTL
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Sczecin;
tel. 091 433 75 02
e-mail: ptlszczecin@ptl.org.pl

Tarnów
Dr med. Antoni Sydor,
Szpital Wojewódzki
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów;
tel. (0-14) 631-55-50, (0-14) 631-54-40
centrala 621-25-10, 626-95-15 wew. 550, 221
e-mail: ptltarnow@ptl.org.pl

Toruń
Dr med. Danuta Świątkiewicz
Oddział toruński PTL
ul. św. Józefa 53-59
87-100 Toruń
e-mail: danutaswiatkiewicz69@gmail.com

Wałbrzych
Dr med. Wiktor Jaremko,
Wojewódzki Szpital im. Dr Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych;
tel. (0-74) 648-96-13
e-mail: ptlwalbrzych@ptl.org.pl

Warszawa
Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz,
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie Oddział Stołeczny PTL,
ul. Raszyńska 54, 02-033 Warszawa
tel./fax (0-22) 822 23 42; 823 96 82; 823 96 83
e-mail: ptlwarszawa@ptl.org.pl
e-mail: tlw@onet.pl
www.tlw.waw.pl

Warszawa
Dr Andrzej Ignaciuk
Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti Aging-Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Warszawie,
Al. Ujazdowskie 22
00-478 Warszawa
tel.: (22) 628 58 21
www.ptmeiaa.pl
e-mail.: medycyna.estetyczna@wp.pl

Wrocław
Prof. dr hab. med. Marian Gabryś
PTL Oddział we Wrocławiu
I Katedra i Klinika Ginekologii AM we Wrocławiu;
Ul. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław
tel. (0-71) 784-23-47, 327-09-43; 327-09-44
e-mail: ptlwroclaw@ptl.org.pl

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.